Persondatapolitik

ANPR - automatisk nummerpladeregistrering får du maksimale udbytte af din parkeringsplads
ANPR - automatisk nummerpladeregistrering får du maksimale udbytte af din parkeringsplads

1. Overblik over persondatabeskyttelse
Generelle oplysninger

Følgende oplysninger giver dig relevante oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger dette websted. Personoplysninger er oplysninger, som gør det os muligt at identificere dig personligt. For mere detaljerede oplysninger om dette, henvises der til vores privatlivspolitik.

Indsamling af data på dette websted
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Al databehandling på dette websted foretages af vores operatør. Kontaktoplysninger på operatøren kan findes under afsnittet “Bemærkninger om den ansvarlige part”.

Hvordan indsamler vi dine data?

Personoplysninger indsamles i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR) og persondataforordning. Udtrykkene der anvendes i forbindelse med lovgivningen uddybes nærmere i dennes artikel 4(GDPR). Behandling af data er tilladt i henhold til GDPR gør sig især gældende ved følgende:

 • Hvis du har givet dit samtykke til vores databehandling (art. 6, stk. 1, litra a) og stk. 7 i GDPR; vil vi informere dig, og i overensstemmelse med art. 4 nr. 11 i DSGVO, om hvilket formål og under hvilke omstændigheder dine data vil blive behandlet af os.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige til at indlede, indgå eller gennemføre et kontraktforhold (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR);
 • Hvis behandlingen efter en interesseafvejning er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR); dette omfatter især vores interesser i at analysere, optimere og sikre de tjenester vi tilbyder på vores websted, f.eks. gennem en analyse af brugeradfærd, lagring af adgangsdata og brug af tredjepartsleverandører.

Vi indsamler dine data via dine oplyste data på vores websted. Dette kan f.eks. være ved data, som du oplyser i vores kontaktformularer. Derudover indsamler vi data automatisk eller foretager dataindsamling efter dit samstykke når du besøger vores websted. Dette drejer sig primært om tekniske data f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning m.m.

Det er frivilligt, om du indtaster oplysninger på vores websted. Dog kræver visse tjenester og funktioner, at vi modtager oplysninger fra dig. Vi informerer dig om alle nødvendige og obligatoriske dataindsamlinger.

 

Hvad bruger vi dine data til?

Vi indsamler data og oplysninger for at sikre, at vores webstedet kan leveres fejlfrit. Derudover benytter vi førnævnte til at analysere brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har altid ret til at få indsigt i dine behandlede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, hvis én af de nævnte betingelser fra databeskyttelsesforordningen er opfyldt. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af de nævnte betingelser fra databeskyttelsesforordningen er opfyldt. Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen er baseret på dette samtykke.

Du kan til enhver tid kontakte os ved spørgsmål om databeskyttelse.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan dit besøg blive statistisk analyseret. Dette foregår ved hjælp af analyseprogrammer. Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2 Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Ekstern hosting

Vores websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder. De personlige oplysninger, der indsamles på dette websted, lagres derfor på vores eksterne tjenesteudbyders servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, webstedsadgang og andre data, der genereres via et websted.

Udbyderen anvendes til opfyldelse af kontrakten med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) samt til levering af en sikker, hurtig og effektiv online-tjeneste (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR).

Vores tjenesteudbyder behandler kun dine data i det mest nødvendige omfang, og handler desuden efter vores givne instruktioner i forhold til databehandling.

Vi benytter os af følgende tjenesteudbyder:

Webflow, Inc.
398 11th Street, 2. etage
San Francisco, CA 94103

Indgåelse af en kontrakt om databehandling

For at sikre en konform behandling, har vi indgået en kontrakt om databehandling med vores tjenesteudbyder.

3 Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Vores operatører tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt, og altid i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelseserklæringer.

Når du benytter vores websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som gør det muligt for os at identificere vores besøgende. Fortrolighedspolitikken beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger dem.

Ydermere, vil vi gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er desværre ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkninger om den ansvarlige part

Den ansvarlige for databehandlingen på dette websted er:

Parking Solutions Deutschland GmbH
Leopoldstr. 175
c/o SLB Kloepper Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
80804 München

Telefon: +49 173 4480766
E-mail: [email protected]

Vores dataansvarlige part(er) er bestemmende for formålet ved benyttelse og behandling af personoplysninger såsom navne, e-mail, osv.

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserklæring, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med behandlingen af oplysningerne ikke længere er relevant. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet (medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger, f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Bemærkninger om overførsel af data til USA

På vores websted er der bl.a. integreret værktøjer fra virksomheder i USA. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige oplysninger blive overført til de respektive amerikanske virksomheders servere. Vi vil gerne påpege, at USA ikke er en godkendt tredjepart i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som involveret part kan anlægge sag mod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent gemmer dine data på dets servere med henblik på overvågning. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

TILBAGEKALDELSE AF DIT SAMTYKKE TIL DATABEHANDLING

I DE FLESTE TILFÆLDE ER DATABEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER, KUN TILGÆNGELIG MED DIT SAMTYKKE. DU KAN TIL ENHVER TID TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE. GYLDIGHEDEN AF DEN UDFØRTE DATABEHANDLING, INDTIL TILBAGEKALDELSEN, FORBLIVER UPÅVIRKET AF TILBAGEKALDELSEN.

RETTEN TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD INDSAMLING AF OPLYSNINGER I SÆRLIGE TILFÆLDE OG VED DIREKTE REKLAME (ART. 21 GDPR)

HVIS DATABEHANDLINGEN FORETAGES PÅ GRUNDLAG AF ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, SOM GÅR FORUD FOR DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDSRETTIGHEDER, ELLER BEHANDLINGEN SKER MED HENBLIK PÅ AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING, FOR SÅ VIDT DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE BLIVE BRUGT TIL DIREKTE MARKEDSFØRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 2, GDPR-LOVGIVNINGEN).

Ret til at klage til den kompetente ledende tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR, har de involverede parter ret til at klage til den ledende tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret oplysninger som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke, eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et læsevenligt format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til anden ansvarlig part, vil dette kun ske i det omfang der er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Af sikkerhedshensyn og til beskyttelse af fortroligt indhold såsom ordrer og forespørgsler, anvender dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved at adresselinjen i browseren ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser, har du til enhver tid ret til at få indsigelse om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse, modtager og formålet med databehandlingen samt ret til at få disse oplysninger rettet og slettet. For at forhindre misbrug, er det nødvendigt at identificere din person. Til dette formål, og for yderligere spørgsmål om personlige data, kan du til enhver tid kontakte os.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at kræve begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Til dette formål kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandlingen gør sig gældende i følgende:

 • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, så længe undersøgelsen varer.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er sket uautoriseret, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller gøre retskrav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen ved dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – ud over at blive lagret – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse for Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

4. Indsamling af data på dette websted

Cookies

Vores websted anvender “cookies”. Cookies er små tekstfiler, og de forårsager ingen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt i en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din enhed. Sessions cookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg på webstedet. Permanente cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de slettes automatisk af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din enhed (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse anmodet funktioner (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbsvogns-funktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til at måle webpublikummet), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR, medmindre et andet retsgrundlag er angivet. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der er anmodet om samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i GDPR); SAMTYKKET kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, således at du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde/ generelt og aktivere automatisk sletning af cookies når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

I det omfang cookies anvendes af tredjepartsvirksomheder eller til analyseformål, informerer vi dig særskilt herom inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring, og beder om nødvendigt, om dit samtykke,

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler – som din browser automatisk overfører til os. Det drejer sig om:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt operativsystem
 • Henvisende URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
 • Tidspunktet for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er afhængige af andre datakilder.

Indsamlingen af disse data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af webstedet – til dette formål skal serverlogfilerne registreres.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, opbevarer vi dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de oplysninger du har angivet. Vi kan kontakte dig med opfølgende spørgsmål vedrørende din forespørgsel. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data, er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger der er rettet til os (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR) eller på dit samtykke hvis dette er blevet anmodet om (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR).

De data du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os indtil du anmoder om at få dem slettet, tilbagekalder dit samtykke om opbevaring, eller at formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – blandet andet opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller fax

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din henvendelse, herunder alle personlige data der følger heraf (navn, henvendelse) blive gemt og behandlet af os med henblik på din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde, er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser rettet til os (artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR) eller på dit samtykke hvis du har anmodet om dette (artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR).

De data du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller hvis formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – blandt andet lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver uændrede.

5. Plugins og værktøjer

Google Web Fonts

Dette websted anvender såkaldte webfonte leveret af Google, herunder til opnåelse af ensartet skrifttype visning. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i browserens cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser du benytter, oprette forbindelse til Googles servere. Dette gør det muligt for Google at få information vedrørende din IP-adresse. Brugen af Google WebFonts er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på sit websted. Hvis der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR.

Hvis din browser ikke understøtter bestemte webskrifttyper, vil din computer benytte en standardskrifttype.

Du kan få flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og læse Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi anvender “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA, er at kontrollere om de data der indtastes på dette websted (f.eks. i en kontaktformular), er foretaget af et menneske eller af et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet og dets karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende går ind på webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid som den besøgende bruger på webstedet, eller brugerens musebevægelser). De data der indsamles under analysen, sendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører diskret i baggrunden. De besøgende på webstedet informeres ikke om, at der foretages en analyse.

Opbevaring og analyse af data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, foretages behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

For yderligere oplysninger om Google reCAPTCHA, henvises der til Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og Googles vilkår for tjeneste på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de.

Hotjar

Vi anvender Hotjar til at skabe forståelse om vores brugeres behov, og deraf optimere oplevelsen på dette websted. Ved hjælp af Hotjars teknologi, får vi en bedre forståelse af brugernes oplevelser (f.eks. hvor meget tid brugerne benytter på bestemte sider, hvilke links de klikker på, hvad de kan lide og ikke kan lide osv.), og det hjælper os med at skræddersy vores tjenester. Hotjar anvender cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder, især enhedens IP-adresse (indsamles og gemmes kun i anonym form når du er på webstedet), skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land), foretrukket sprog til visning af vores websted. Hotjar gemmer disse oplysninger på vores vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. Hotjar må ikke videresælge de data der indsamles .

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Om Hotjar” på Hotjars webside.

Ændringer i privatlivspolitikken

Hvis der opstår behov for at ændre vores fortrolighedspolitik – af juridiske eller andre årsager, vil vi opdatere denne side og fortrolighedspolitikken. Dette indebærer dog ingen ændringer af de samtykker, som brugeren har givet.