Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

View in English >

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Databeskyttelse i et overblik

Generelle oplysninger

Avantpark er et varemærke tilhørende Avantpark Parking Solutions Danmark ApS. Begge udtryk anvendes synonymt i det følgende.

Følgende meddelelser giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige oplysninger, når du besøger vores websteder. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan du finde i vores privatlivspolitik, som du finder under denne tekst.

Indsamling af data på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på vores websteder udføres af den respektive webstedsoperatør. Kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren findes i afsnittet “Oplysninger om den ansvarlige person” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På vores websteder indsamles brugerens personoplysninger kun i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, især den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). De tekniske udtryk, der anvendes i databeskyttelseslovgivningen, er forklaret i art. 4 i GDPR. Databehandling er tilladt i henhold til GDPR især i tre tilfælde:

 • hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine data (art. 6, stk. 1, litra a) og 7 GDPR); vi informerer dig på forhånd i denne databeskyttelseserklæring og i forbindelse med samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) og 7 GDPR. 4 nr. 11 GDPR, til hvilket formål og under hvilke omstændigheder dine data vil blive behandlet af os;
 • hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indlede, indgå eller gennemføre et kontraktforhold (art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR);
 • hvis behandlingen efter en interesseafvejning er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR); dette omfatter især vores interesser i at analysere, optimere og sikre tilbuddet på vores websted, f.eks. gennem en analyse af brugeradfærd, lagring af adgangsdata og brug af tredjepartsleverandører.

Dine data indsamles derfor på den ene side ved, at du giver os dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular. På den anden side indsamles data automatisk eller efter dit samtykke, når du besøger hjemmesiden af vores it-systemer. Det drejer sig hovedsageligt om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du besøger dette websted.

Det er frivilligt, om du indtaster oplysninger på vores websted. Hvis du ikke oplyser dine data, vil du ikke lide nogen ulemper som følge heraf. Uden visse data er det dog ikke muligt for os at tilbyde visse tjenester eller funktioner uden visse data. Vi vil informere dig om de data, der er nødvendige eller foreskrevet i hvert enkelt tilfælde.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Bemærk venligst, at nogle af disse rettigheder ikke er absolutte og kun gælder under visse omstændigheder. Vi vil gennemgå enhver anmodning, vi modtager i forbindelse med disse rettigheder. Vi behøver ikke at acceptere en anmodning, men hvis vi afviser den, vil vi alligevel kontakte den registrerede inden for en måned for at forklare årsagerne. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed (du kan finde en liste over myndigheder her).

Du kan til enhver tid kontakte os om dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Analyser og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger dette websted, kan din surfadfærd blive statistisk evalueret. Dette sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hvilke data behandles, når du bruger Avantpark-parkeringspladser?

Hvilke data indsamler vi?

Når du bruger en Avantpark-parkeringsplads, indsamler og behandler vi data, der består af billeder af køretøjer, der bruger parkeringspladsen og/eller køretøjets registreringsnummer.

Hvis kontrakt- og parkeringsbetingelserne ikke overholdes, vil der blive opkrævet en forhøjet brugerafgift. De oplysninger, som vi behandler i forbindelse med udstedelse af en forhøjet brugsafgift, omfatter modtagerens fulde navn og adresse, billeder af køretøjet, tidspunktet for ind- og udkørsel (dato og klokkeslæt) til parkeringspladsen og køretøjets registreringsnummer.

Hvis du indgiver en klage over et forhøjet brugergebyr eller på anden måde korresponderer med os, herunder pr. telefon, kan du give os yderligere personoplysninger. De oplysninger, vi behandler, kan omfatte: registreringsnummer, dit fulde navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, et nummer for forhøjet brugerafgift eller et andet referencenummer, din IP-adresse, den egenskab, i hvilken du kontakter os (f.eks. indehaver, chauffør, lejer, andet) og andre oplysninger og dokumentation, som du giver som led i korrespondancen, telefonsamtalen eller klagen. Hvis du korresponderer med os pr. post, kan vi bruge en tredjepart til at scanne, kategorisere og indlæse posten i vores systemer, returnere originale dokumenter, som du har indsendt, og behandle bankbetalinger.

Hvordan indsamler vi data?

Billeder af køretøjer og nummerplader optages via nummerpladescannere og/eller personale på stedet. Når de er i drift, kan nummerpladedata også registreres og behandles via betalings- og/eller terminalsystemerne.

Hvis du har modtaget et forhøjet brugergebyr og er registreret indehaver af køretøjet hos Motorstyrelsen, er dine oplysninger blevet videregivet af denne myndighed.

Hvis du ikke er den registrerede indehaver af køretøjet, er dine oplysninger blevet givet til os af:

 • En tredjepart, som har bekræftet, at du var ansvarlig for det pågældende køretøj på tidspunktet for parkeringsovertrædelsen og/eller;
 • En tredjepart, som har bekræftet, at du var føreren af det pågældende køretøj på tidspunktet for parkeringsovertrædelsen og/eller;
 • En tredjepart, der har bekræftet, at det pågældende køretøj var lejet eller leaset til dig på tidspunktet for parkeringsforseelsen.

Hvis du ikke længere bor på den adresse, som Motorstyrelsen har registreret dig på, er dine oplysninger blevet givet til os af:

 • En tredjepart, der nu bor på ovennævnte adresse, som har bekræftet, at du ikke længere bor på adressen, og som har oplyst en eftersendelsesadresse, og/eller
 • Et inkassobureau.

Hvis du gør indsigelse eller på anden måde korresponderer med os, vil vi behandle de oplysninger, du giver i indsigelsen eller korrespondancen. Hvis en anden person gør indsigelse eller korresponderer med os på dine vegne og med din bemyndigelse, vil oplysningerne blive behandlet som indeholdt i de oplysninger, vi modtager fra den pågældende person.

Hvad sker der, hvis du giver “følsomme” oplysninger i en appel eller korrespondance?

Afhængigt af arten og indholdet af din indsigelse eller korrespondance kan de oplysninger eller den dokumentation, du giver os, blive klassificeret som “særlige kategorier” af personoplysninger og derfor betragtes som særligt følsomme.

Eksempler herpå er: personnumre, oplysninger om finansielle konti, oplysninger om en persons race eller etniske oprindelse, seksuel orientering, politiske holdninger, religiøse, filosofiske eller lignende overbevisninger eller oplysninger om en persons fysiske eller mentale helbred.

Når du indsender en anmodning via webstedet, vil du desuden udtrykkeligt blive bedt om dit samtykke til behandling af personoplysninger i en “særlig kategori”, som du udtrykkeligt giver som en del af din anmodning.

Vi vil fortsætte med at behandle de “særlige kategorier” af personoplysninger, som du giver os som beskrevet ovenfor, medmindre vi bliver informeret om, at du har trukket dit samtykke til behandlingen tilbage.

Du kan til enhver tid ændre mening og trække dit samtykke tilbage. Dette kan betyde, at vi ikke længere kan tage fuldt hensyn til dine forhold, når vi overvejer en indsigelse og træffer beslutning om yderligere foranstaltninger i tilfælde af et forhøjet brugsgebyr.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Hvordan behandler vi dine oplysninger, og hvorfor behandler vi dem?

Når du bruger Avantpark-parkeringspladserne, indsamles og behandles personoplysninger til følgende formål:

 • Sikre, at du overholder de udmeldte kontrakt- og parkeringsbetingelser, som er skiltet uden for hver parkeringsplads, og håndhæve disse betingelser om nødvendigt.
 • opkræve et forhøjet brugsgebyr, hvis vi mener, at den udstationerede kontrakt og de opstillede betingelser er blevet overtrådt.
 • Behandling af forhøjede brugsgebyrer, der udstedes indtil annullering eller betaling, herunder modtagelse, gennemgang og besvarelse af indsigelser samt opkrævning af det forhøjede brugsgebyr. Inddrivelsen kan omfatte inddragelse af inkassobureauer og/eller retslige skridt og/eller verifikation af din adresse af tredjepart.
 • Levering af parkeringsforvaltningstjenester, herunder forebyggelse og opfølgning af overtrædelser samt dataanalyse.

Vores retsgrundlag for behandling af dataene er “opfyldelse af en kontrakt” (art. 6, stk. 1, litra b) GDPR) og “legitime interesser” (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR).

Hvis du er fører af et køretøj, der bruger en Avantpark-parkeringsplads, vil dine oplysninger blive indsamlet og behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde kontrakten om brug af parkeringspladsen. Dette omfatter at sikre, at du overholder de opslåede kontrakt- og parkeringsvilkår og -betingelser, som er angivet på skiltene uden for hver parkeringsplads, og at vi håndhæver disse vilkår og betingelser i tilfælde af overtrædelse.

Vi og vores databehandlere behandler også dataene for at beskytte vores, grundejernes og offentlighedens legitime interesser:

 • håndhævelse af overtrædelser af opslåede kontrakt- og opstillingsbetingelser, når modtageren af det forhøjede brugergebyr ikke var føreren af køretøjet. Håndhævelse af overtrædelser af de opslåede kontrakt- og parkeringsbetingelser giver en bedre samlet parkeringsoplevelse for alle brugere af faciliteterne.
 • Tilvejebringelse af en effektiv kundeservice. Sporing af de brugsgebyrer, vi opkræver, enten ved annullering eller betaling, understøtter de parkeringsstyringstjenester, vi leverer.
 • Effektiv parkeringskontrol for at forbedre kundeoplevelsen. – Visning af registrerede oplysninger på betalingsautomater og/eller terminaler for at hjælpe parkeringsbrugerne med at bestemme deres ankomsttidspunkt og vælge den rette parkeringstakst. – Deling af oplysninger med ejeren af parkeringspladsen, når denne har accepteret at give parkeringsrettigheder til bestemte personer (f.eks. medarbejderparkeringsprivilegier), eller når der er aftalt en betalingskonto for bestemte køretøjer. Og, hvis det er nødvendigt, at bistå med forvaltningen af håndhævelsen af parkeringsreglerne på stedet. – Udførelse af dataanalyse, herunder udarbejdelse af rapporter om belægning og køretøjstyper. – at levere data til politiet og andre sikkerhedsorganisationer for at hjælpe med at forebygge og afsløre kriminalitet (hvor det er nødvendigt).
 • Som en del af de inspektioner, der udføres af registreringsmyndighederne og andre godkendte tredjeparter.

Oplysningerne kan blive behandlet på et sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, men vi har indført og sikret de sikkerhedsforanstaltninger, der kræves i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Hvem deler vi data med?

For at håndhæve brugeraftalen, hvis der er konstateret en overtrædelse, og for at støtte de legitime interesser, der er forklaret ovenfor, kan vi dele data med følgende organisationer:

 • Motorstyrelsen, omfatter dette videregivelse af oplysninger med henblik på at få det fulde navn og adresseoplysninger for den registrerede køretøjsejer samt til testformål.
 • Politiet eller andre sikkerhedsorganisationer med henblik på parkeringsbrugernes sikkerhed og forebyggelse og afsløring af kriminalitet.
 • Udlejnings- og leasingselskaber, hvis de bekræfter, at et køretøj var lejet eller leaset på tidspunktet for parkeringsovertrædelsen.
 • Andre organisationer som f.eks. ejere, administratorer, lejere og autoriserede underleverandører som f.eks. posttjenesteudbydere, kreditoplysningsbureauer, inkassobureauer, juridiske rådgivere, IT-tjenesteudbydere og betalingstjenesteudbydere.

Vi kan også dele data med vores pressekontor eller agentur, hvis det er relateret til en medie-/pressespørgsmål.

Betaling af parkeringsafgift online

Du har mulighed for at betale din parkeringsafgift online. For at give dig mulighed for at gøre dette, har vi kontrakt med tredjepartsudbydere, som vil behandle din sikre betaling. Dette kan f.eks. omfatte muligheden for at betale sikkert via Mobile Pay, Apple Pay, Google Pay eller at betale med kort. For at gøre det muligt for dig at betale, kan dine personlige data blive delt med disse tredjepartsudbydere (herunder forhandlere, betalings- og korttjenesteudbydere, såsom Stripe (et handelsnavn for Stripe Payments Europe Limited)).

Hvilke data vil blive behandlet?

De data, der behandles, når du betaler en parkeringsafgift, kan omfatte det skyldige beløb (brutto, netto og skat), nummerplade, telefonnummer, en parkeringsafgiftsreference, parkeringsafgiftens udstedelsesdato, parkeringsafgiftens forfaldsdato, sagsreference, e-mailadresse, kortnummer, udløbsdato og sikkerhedskode. Parkeringsafgiftsreferencen bruges til at finde den relevante parkeringsafgift, så betalingsskærmen kan udfyldes med det udestående beløb, der skal betales, og så vi kan afstemme din betaling i forhold til din parkeringsafgiftsopkrævning.

Personoplysninger kan behandles på grundlag af legitime interesser for at gøre det muligt at foretage betalinger, og de kan også behandles, fordi det er nødvendigt for os at behandle dem i henhold til en kontrakt mellem dig og Avantpark.

Datasikkerhed

Selvom vi bestræber os på at sikre, at tredjepartsudbydere vil gøre deres bedste for at beskytte dine personlige data, ved at have aftalt forpligtelser i vores kontrakt med udbyderen, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine indtastede data, når du foretager sikker betaling via en tredjepartsudbyder. Sørg for, at du accepterer udbyderens fulde privatlivspolitik, før du foretager din betaling. Enhver overførsel sker på egen risiko, og du bør tage de nødvendige skridt med hensyn til denne risiko.

3. Hosting og indholdsleveringsnetværk (CDN)

Ekstern hosting

Vores websted er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster) i en sikker facilitet i Tyskland. Vores bilistportal er også hostet af en ekstern tjenesteudbyder i en sikker facilitet i Tyskland. De personlige data, der indsamles på hjemmesiden og bilistportalen, gemmes på serveren hos den respektive hosters server. Dette kan omfatte IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, kontaktoplysninger, navne, websideadgang og andre data, der genereres via en webside.

Hosterne anvendes til opfyldelse af kontrakter med vores interessenter og kunder (art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online-tilbud af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR).

Vores hostere behandler kun dine data i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af deres serviceforpligtelser, og de følger vores instruktioner vedrørende disse data.

Vores webhosters hjemsted er:

SWPMU DEV

Incsub LLC

Postboks 548 #88100

Birmingham, AL 35201

USA

 

Motoristportalen er hostet af Microsofts Azure Global Infrastructure. Hvis du mener, at Microsoft ikke overholder sine forpligtelser vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller sikkerhed, kan du kontakte Microsoft på følgende postadresse:

 

Microsoft Danish Online Services Fortrolighed

Microsoft Corporation

En Microsoft Way

Redmond, Washington 98052 USA

 

Generelle oplysninger og obligatoriske data

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted og/eller bilistportalen, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dataene bruges.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Henvisning til det kompetente organ

Den dataansvarlige for dette websted er:

Avantpark Parking Solutions Danmark ApS

Slotsmarken 10,
2970 Hørsholm

Telefon: +45 71 92 92 66

E-mail: [email protected]

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Oplagringens varighed

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er relevant. Hvis du gør en legitim anmodning om sletning gældende eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Der er visse grunde til, at vi opbevarer nogle af dine data. Hvor længe vi opbevarer dine data afhænger af typen af data og de(n) formål, som de blev indsamlet og behandlet til. I dette tilfælde vil vi dog sikre, at disse tredjeparter også kun opbevarer dataene så længe som nødvendigt og skal overholde vores politikker for opbevaring og sletning. Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid, end det er nødvendigt til de ovennævnte formål.

Overførsel af data inden for Avantpark-koncernen

Vi kan dele dine data med vores moderselskab, Parkingeye Limited, og andre datterselskaber af vores moderselskab, som er beliggende i EU. Dette kan omfatte overførsel af dine data til Det Forenede Kongerige. Det Forenede Kongerige giver et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil overvåge status i Det Forenede Kongerige og sikre, at der er tilstrækkelig beskyttelse på plads til at sikre overførsel af data uden for EU’s medlemsstater.

Bemærkninger om overførsel af data til USA

På vores websted er der bl.a. integreret værktøjer fra virksomheder i USA. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til de respektive virksomheders amerikanske servere. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at overdrage personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at gå retligt ind over for dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og opbevarer dine data permanent på amerikanske servere med henblik på overvågning. Vi har ingen indflydelse på disse behandlinger.

Tilbagekaldelse af samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, du allerede har givet, når som helst. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i individuelle tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen foretages på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. E eller F i GDPR, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til enhver tid af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Du kan finde det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, i denne privatlivspolitik. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive anvendt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til art. 21, STK. 2, I GDPR).

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed (art. 77 GDPR)

I tilfælde af en overtrædelse af GDPR har de registrerede personer ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR), navnlig i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Hvordan kan du kontakte den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du er bekymret over vores behandling af dine oplysninger?

Hvis du er bekymret over vores behandling af dine data, eller hvis du har et spørgsmål om databeskyttelse, som ikke er besvaret i denne politik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesteam ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante regionale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Yderligere oplysninger kan fås på Datatilsynets websted: https://www.datatilsynet.dk

Ret til dataportabilitet (art. 20 GDPR)

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et fælles, maskinlæsbart format (artikel 20 i GDPR). Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, i det omfang det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Dette websted anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Ret til indsigt, berigtigelse og sletning (artikel 15, 16 og 17 i GDPR)

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen (art. 15 GDPR) samt, hvis det er relevant, ret til rettelse (art. 16 GDPR) eller sletning (art. 17 GDPR) af disse oplysninger. Til dette formål kan du til enhver tid gratis anmode om oplysninger om de personoplysninger, som vi har gemt om dig. For at forhindre misbrug er identifikation af din person påkrævet til dette formål. Til dette formål samt ved yderligere spørgsmål om personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os.

Ret til begrænsning af behandling (art. 18 GDPR)

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Til dette formål kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

 • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige oplysninger, som vi har gemt hos os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dem. I den periode, hvor undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at kræve en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må disse oplysninger – bortset fra opbevaring – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem, eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Vi behandler hver enkelt anmodning fra sag til sag. I henhold til databeskyttelseslovgivningen behøver vi ikke at acceptere din anmodning, men hvis vi ikke accepterer din anmodning, vil vi alligevel kontakte dig inden for den gældende tidsramme for at forklare vores holdning.

4. Indsamling af data på dette websted

Cookies

Vores internetsider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ikke nogen skade på din enhed. De gemmes enten midlertidigt for en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din slutenhed. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver lagret på din endelige enhed, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminal, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, du har anmodet om (funktionelle cookies), eller for at optimere webstedet (f.eks. cookies til måling af webpublikum), gemmes på grundlag af art. 6 (1) lit. f GDPR, medmindre der er angivet et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der er indhentet samtykke til lagring af cookies, lagres de relevante cookies udelukkende på grundlag af dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjeparter eller til analyseformål, vil vi informere dig særskilt inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt bede om dit samtykke.

Serverlogfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

 • Browser type og version
 • Anvendt operativsystem
 • Referrer URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
 • Tidspunktet for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke sammenlagt med andre datakilder.

Indsamlingen af disse oplysninger er baseret på artikel. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil de oplysninger, du giver i forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du giver der, blive behandlet af vores CMS WPMU DEV (ejet og drevet af Incsub LLC) og gemt af os med henblik på at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Dataoverførslen finder sted via Microsofts Office 365-produktpakke, der er hostet i Storbritannien. Vi deler ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, lit. f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a) GDPR), hvis dette er indhentet.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning), i overensstemmelse med vores interne politik for opbevaring af data. Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket af dette.

Forespørgsel via e-mail, telefon eller kontaktformular

Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller via en af vores kontaktformularer på vores websted, vil din henvendelse, herunder alle personlige oplysninger (navn, forespørgsel), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. b) GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR), hvis dette er blevet indhentet.

De data, som du sender til os som led i kontaktforespørgsler, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at behandlingen af din anmodning er afsluttet), i overensstemmelse med vores interne politik for opbevaring af data. Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket af dette.

5. plugins og værktøjer

Google Web Fonts

Dette websted bruger såkaldte webfonte, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i sin browsercache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette en forbindelse til Googles servere. Dette gør det muligt for Google at vide, at dette websted er blevet besøgt via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på sit websted. I det omfang der er indhentet et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, anvendes en standardskrifttype fra din computer.

Du kan få flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og læse Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google reCAPTCHA

Vi bruger “Google reCAPTCHA” (herefter “reCAPTCHA”) på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om indtastningen af data på dette websted (f.eks. i en kontaktformular) er foretaget af et menneske eller et automatiseret program. Til dette formål analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet på grundlag af forskellige karakteristika. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende på webstedet går ind på webstedet. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, den tid, som den besøgende bruger på webstedet, eller brugerens musebevægelser). De data, der indsamles i forbindelse med analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. De besøgende på webstedet får ikke besked om, at der foregår en analyse.

Opbevaring og evaluering af dataene er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. I det omfang der er indhentet et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google reCAPTCHA i Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger og i Googles vilkår for brug på følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://policies.google.com/terms?hl=de

Hotjar

Vi bruger Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og til at optimere tilbuddet og oplevelsen på dette websted. Hotjars teknologi giver os en bedre forståelse af vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid brugerne bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad de kan lide og ikke kan lide osv.) og hjælper os med at tilpasse vores tilbud til vores brugeres feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder, især enhedens IP-adresse (som kun indsamles og gemmes i anonym form, mens de bruger webstedet), skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), oplysninger om den anvendte browser, placering (kun land) og det foretrukne sprog til visning af vores websted. Hotjar gemmer disse oplysninger på vores vegne i en pseudonymiseret brugerprofil. Hotjar er kontraktmæssigt forbudt at sælge de data, der indsamles på vores vegne.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Om Hotjar” på Hotjar-hjælpesiden for at få flere oplysninger.

Facebook Custom Audiences / Facebook Pixel

Tjenesten “Facebook Custom Audiences” anvendes på dette websted. Der anvendes Facebook Pixel til denne tjeneste. Disse tjenester drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland. Facebook Custom Audiences giver os mulighed for at målrette brugeren med interessebaserede reklamer på det sociale netværk – Facebook. For at gøre dette muligt har vi implementeret Facebook Remarketing Tag på vores websted. Dette tag etablerer en direkte forbindelse med Facebooks servere, når du besøger hjemmesiden, så Facebook modtager oplysninger om, hvilke sider du har besøgt på vores hjemmeside. Facebook matcher derefter disse oplysninger med din Facebook-brugerkonto. Næste gang du besøger Facebook, vil du derefter få vist personlige, interessebaserede reklamer (Facebook Ads). Derudover bruges Custom Audiences til at personalisere og optimere hjemmesiden.

Facebook-pixelen indsamler og behandler også præstationsdata for at spore og overvåge præstationsdata, der stammer fra brugernes brug af Facebook-annoncer.

Følgende data indsamles og behandles ved hjælp af Facebook Custom Audiences:

 • Facebook-bruger-id
 • IP-adresse
 • Oplysninger om browseren
 • Ikke-følsomme brugerdefinerede data
 • Oplysninger om Facebook-cookies
 • Referrer URL
 • Pixel-specifikke data
 • Pixel-ID
 • Vennenetværk på sociale medier
 • Brugsdata/brugeradfærd
 • Visninger af og interaktioner med indhold, annoncer og tjenester
 • Værdsat indhold
 • Oplysninger om enheden
 • Vellykket markedsføringskampagne
 • Oplysninger om foranstaltningerne
 • Hardware/softwaretype
 • Browser type
 • Enhedens styresystem
 • Geografisk placering
 • Cookie-ID
 • Oplysninger fra tredjepartskilder
 • Brugeragent
 • Omdannelser

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Hvis du ikke ønsker, at de ovennævnte data indsamles og behandles via Facebook Custom Audiences, kan du til enhver tid nægte dit samtykke eller tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

Personoplysningerne opbevares så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.
I forbindelse med behandlingen kan oplysningerne blive overført til Facebook Inc. ud over Facebook Irland.

HubSpot

HubSpot er en software til styring af kunderelationer (CRM), markedsføring, salg og kundeservice. Funktionerne omfatter:
Det er en funktionalitet, der omfatter e-mailmarkedsføring, publicering og rapportering på sociale medier, rapportering, kontakthåndtering (f.eks. brugersegmentering og CRM), landingssider og kontaktformularer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan HubSpot håndterer data, i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

HubSpot er et softwarefirma fra USA med en afdeling i Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, tlf: +353 1 5187500.

Følgende data kan blive behandlet i forbindelse med HubSpot:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon nummer
 • E-mailadresse
 • Stillingsbetegnelse
 • IP-adresse
 • Forretningsadresse

 

Retsgrundlaget for behandlingen er legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR og samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR. Hvis du ikke ønsker, at de ovennævnte data indsamles og behandles via Hubspot, kan du til enhver tid nægte dit samtykke eller tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

Personoplysningerne opbevares så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Inden for rammerne af behandlingen via HubSpot kan data blive overført til USA. Sikkerheden i forbindelse med overførslen er sikret via standardkontraktklausuler, som garanterer, at behandlingen af personoplysninger er underlagt et sikkerhedsniveau, der svarer til GDPR’s sikkerhedsniveau. Hvis standardkontraktbestemmelserne ikke er tilstrækkelige til at garantere et passende sikkerhedsniveau, kan dit samtykke i henhold til art. 49, stk. 1, litra a), i GDPR tjene som retsgrundlag for overførsel til tredjelande.

 

Freshworks

Vi bruger Freshworks til at konvertere e-mails, herunder appeller og kundeforespørgsler, og forespørgsler på sociale medier til billetter for at gøre det nemt at spore dem.

Freshworks Inc (virksomhedsnummer: 4861858) er et selskab oprettet i henhold til lovgivningen i staten Delaware med hjemsted på 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, USA og hovedkontor på 2950 S. Delaware Street, Suite 201 San Mateo, California 94403, USA.

Freshworks kan behandle følgende data med sit Freshdesk-produkt:

 • Kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, postadresse
 • IP-adresse
 • geografisk placering
 • indholdet af alle meddelelser, du sender til os som led i en serviceanmodning, et spørgsmål eller en bekymring, herunder via e-mail, telefon eller via webstedet.

Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i en effektiv håndtering af de henvendelser, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Personoplysningerne opbevares så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Microsoft 365 Suite

Vi bruger Microsofts Exchange online- og Office online-produkter, som er hostet i Microsofts britiske datacenter, til at videresende forespørgsler, der sendes via webstedets kontaktformularer, til modtagende systemer.

Microsoft træffer strenge foranstaltninger for at beskytte kundedata mod uhensigtsmæssig adgang eller brug af uautoriserede personer. Disse foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen for Microsofts medarbejdere og underleverandører og omhyggelig definition af krav til besvarelse af anmodninger fra myndigheder om kundedata. Microsoft 365 anvender teknologier på tjenestesiden, der krypterer kundedata i hvile og under overførsel. For kundedata i hvile anvender Microsoft 365 kryptering på volumen- og filniveau. For kundedata i transit bruger Microsoft 365 flere krypteringsteknologier til kommunikation mellem datacentre og mellem klienter og servere, f.eks. Transport Layer Security (TLS) og Internet Protocol Security (IPsec).

Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i en effektiv håndtering af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Personoplysningerne opbevares så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Ændring af databeskyttelsespolitikken

Hvis en ændring af fortrolighedspolitikken bliver nødvendig af juridiske eller andre årsager, vil vi opdatere denne side og fortrolighedspolitikken i overensstemmelse hermed. Der vil i den forbindelse ikke blive foretaget nogen ændringer af det samtykke, som brugeren har givet.