Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

View in English >

1. Databeskyttelse i et overblik

Generelle oplysninger

De følgende meddelelser giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger denne hjemmeside. Personoplysninger er alle oplysninger, som gør det muligt at identificere dig personligt. For detaljerede oplysninger om databeskyttelse henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Indsamling af data på denne hjemmeside

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside ?

Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne for webstedsoperatøren i afsnittet “Oplysninger om den ansvarlige part” i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?

På denne hjemmeside indsamles brugerens personoplysninger kun i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning, navnlig den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). De tekniske udtryk, der anvendes i databeskyttelseslovgivningen, forklares nærmere i art. 4 i den generelle forordning om databeskyttelse. Databehandling er tilladt i henhold til GDPR især i tre tilfælde:

 • hvis du har givet dit samtykke til, at vi behandler dine data (art. 6, stk. 1, litra a og 7 GDPR); vi informerer dig på forhånd i denne databeskyttelseserklæring og i forbindelse med samtykket i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a og 7 GDPR. 4 nr. 11 GDPR, til hvilket formål og under hvilke omstændigheder dine data vil blive behandlet af os;
 • hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at indlede, indgå eller gennemføre et kontraktforhold (art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR);
 • hvis behandlingen efter en interesseafvejning er nødvendig for at beskytte vores legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f GDPR); dette omfatter især vores interesser i at analysere, optimere og sikre tilbuddet på vores websted, f.eks. gennem en analyse af brugeradfærd, lagring af adgangsdata og brug af tredjepartsleverandører.

Dine data indsamles derfor på den ene side ved, at du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular. På den anden side indsamles data automatisk eller efter dit samtykke, når du besøger hjemmesiden af vores it-systemer. Det drejer sig hovedsageligt om tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du besøger denne hjemmeside.

Det er frivilligt, om du indtaster oplysninger på vores hjemmeside. Ved ikke at videregive dine data vil du ikke opleve nogen ulemper. Uden visse data er det dog ikke muligt for os at levere visse tjenester eller funktioner. Vi informerer dig om eventuelle nødvendige eller obligatoriske data i hvert enkelt tilfælde.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at hjemmesiden kan leveres fejlfrit. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelsen, modtageren og formålet med dine lagrede personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse oplysninger. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Bemærk venligst, at nogle af disse rettigheder ikke er absolutte og kun gælder under visse omstændigheder. Vi vil gennemgå hver enkelt anmodning, vi modtager, med hensyn til disse rettigheder. Vi behøver ikke at acceptere en anmodning, men hvis vi afviser den, vil vi alligevel kontakte den registrerede inden for en måned for at forklare hvorfor. Desuden har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk).

Du kan til enhver tid kontakte os med hensyn til dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

Analyser og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger denne hjemmeside, kan din surfadfærd evalueres statistisk. Dette sker hovedsageligt med såkaldte analyseprogrammer.

Nærmere oplysninger om disse analyseprogrammer findes i den følgende databeskyttelseserklæring.

2. Hosting og indholdsleveringsnetværk (CDN)

Ekstern hosting

Denne hjemmeside er hostet af en ekstern tjenesteudbyder (hoster) i en sikker facilitet i Tyskland. De personlige data, der indsamles på denne hjemmeside, gemmes på hosters servere. Dette kan omfatte IP-adresser, kontaktforespørgsler, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktdata, navne, hjemmesideadgang og andre data, der genereres via en hjemmeside.

Hosteren bruges med henblik på opfyldelse af kontrakter med vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) og af hensyn til en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online-tilbud fra en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR).

Vores hoster vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde deres serviceforpligtelser, og vil følge vores instruktioner med hensyn til disse data.

Vi bruger følgende hostere:

WPMU DEV
Incsub LLC
Postboks 548 #88100
Birmingham, AL 35201
USA

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Databeskyttelse

Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dataene bruges.

Vi vil gerne påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Det er ikke muligt at beskytte data fuldstændigt mod tredjeparters adgang.

Bemærkning om det ansvarlige organ

Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Avantpark | Parking Solutions Danmark ApS
Kollegievej 6,
2920 Charlottenlund

Telefon: +45 71 92 92 66

E-mail: [email protected]

Den registeransvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Disse kontaktoplysninger kan bruges til at kontakte vores fortrolighedsteam, hvis du har spørgsmål vedrørende fortrolighed.

Opbevaringsperiode

Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne fortrolighedspolitik, forbliver dine personoplysninger hos os, indtil formålet med databehandlingen ikke længere er gældende. Hvis du gør en berettiget anmodning om sletning gældende eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovlige grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivningen); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Der er visse grunde til, at vi opbevarer nogle af dine oplysninger. Hvor længe vi opbevarer dine data afhænger af den type data, vi opbevarer, og de(t) formål, som de blev indsamlet og behandlet til. Vi kan opbevare nogle af dine data hos tredjeparter, men når vi gør det, sikrer vi, at disse tredjeparter også kun opbevarer dataene så længe som nødvendigt, og at de overholder vores politikker for opbevaring og sletning af data. Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at støtte de formål, der er forklaret ovenfor.

Overførsel af data indenfor Avantpark-koncernen

Vi kan dele dine oplysninger inden for Avantpark-koncernen. Dette kan indebære deling af dine data til Storbritannien som anses for at yde et passende beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil overvåge status i Storbritannien og sikre, at der er tilstrækkelig beskyttelse på plads til at sikre overførsel af data uden for EU’s medlemslande.

Bemærkninger om overførsel af data til USA

På vores hjemmeside er der bl.a. integreret værktøjer fra virksomheder i USA. Hvis disse værktøjer er aktive, kan dine personlige data blive overført til de respektive virksomheders amerikanske servere. Vi gør opmærksom på, at USA ikke er et sikkert tredjeland i henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning. Amerikanske virksomheder er forpligtet til at overdrage personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder, uden at du som registreret har mulighed for at gå retligt ind over for dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, evaluerer og opbevarer dine data permanent på amerikanske servere med henblik på overvågning. Vi har ingen indflydelse på disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (art. 21 GDPR)

Hvis databehandlingen foretages på grundlag af art. 6 Abs. 1 Lit. E eller F i GDPR har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af grunde, der skyldes din særlige situation; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som behandlingen er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR).

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er forbundet med en sådan direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger efterfølgende ikke længere blive brugt til direkte markedsføring (indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR).

Ret til at klage til den ­kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af GDPR har de registrerede personer ret til at klage til deres tilsynsmyndighed, i Danmark Datatilsynet. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige retsmidler.

Hvordan kan du kontakte den kompetente tilsynsmyndighed, hvis du er bekymret over vores behandling af dine oplysninger?

Hvis du er bekymret over vores behandling af dine data, eller hvis du har et spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som ikke er besvaret i denne politik, bedes du kontakte vores fortrolighedsteam ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet .

Yderligere oplysninger kan fås på deres websted:

https://www.datatilsynet.dk/

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få oplysninger, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske i det omfang, det er teknisk muligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne hjemmeside anvender SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedshensyn og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, f.eks. ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedets operatør. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://” og ved låsesymbolet i din browserlinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Oplysninger, sletning og rettelse

Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine lagrede personoplysninger, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen samt, hvis det er relevant, ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet. Du kan derfor til enhver tid gratis anmode om oplysninger om de personoplysninger, som vi har gemt om dig, til dette formål. For at forhindre misbrug er det nødvendigt at identificere din person til dette formål. Til dette formål samt ved yderligere spørgsmål vedrørende personoplysninger kan du til enhver tid kontakte os.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Til dette formål kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandlingen findes i følgende tilfælde:

 • Hvis du anfægter nøjagtigheden af dine personlige data, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. I den periode, hvor undersøgelsen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger var/er ulovlig, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.
 • Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
 • Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er blevet fastslået, hvis interesser der har forrang, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personoplysninger, må sådanne oplysninger – ud over at blive lagret – kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

Vi vil gennemgå hver enkelt anmodning fra sag til sag. I henhold til databeskyttelsesloven behøver vi ikke at acceptere din anmodning, men hvis vi ikke accepterer at efterkomme din anmodning, vil vi stadig kontakte dig inden for den gældende tidsramme for at forklare vores holdning.

4. Indsamling af data på denne hjemmeside

Cookies

Vores hjemmesider bruger såkaldte “cookies”. Cookies er små tekstfiler og forårsager ingen skade på din terminal. De gemmes enten midlertidigt for en session (session cookies) eller permanent (permanente cookies) på din terminal. Sessionscookies slettes automatisk ved afslutningen af dit besøg. Permanente cookies forbliver lagret på din terminal, indtil du selv sletter dem, eller indtil de automatisk slettes af din webbrowser.

I nogle tilfælde kan der også blive gemt cookies fra tredjepartsvirksomheder på din terminal, når du går ind på vores websted (tredjepartscookies). Disse gør det muligt for os eller dig at bruge visse tjenester fra tredjepartsvirksomheden (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk nødvendige, da visse funktioner på webstedet ikke ville fungere uden dem (f.eks. indkøbsvognsfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies bruges til at evaluere brugeradfærd eller til at vise reklamer.

Cookies, der er nødvendige for at gennemføre den elektroniske kommunikationsproces (nødvendige cookies) eller for at levere visse funktioner, som du har anmodet om (funktionelle cookies, f.eks. til indkøbsvognsfunktionen), eller for at optimere webstedet (f.eks. cookies til måling af webpublikum), gemmes på grundlag af art. 6 (1) lit. f GDPR, medmindre der er angivet et andet retsgrundlag. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at lagre cookies for at sikre en teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der er blevet anmodet om samtykke til lagring af cookies, er lagringen af de pågældende cookies udelukkende baseret på dette samtykke (art. 6, stk. 1, litra a GDPR); SAMTYKKE ER TILTALDIGT OPHÆVELIGT.

Du kan indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt og aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis du deaktiverer cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Hvis cookies anvendes af tredjeparter eller til analyseformål, vil vi informere dig særskilt inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring og om nødvendigt anmode om dit samtykke.

Serverlogfiler

Udbyderen af hjemmesiderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk overfører til os. Disse er:

 • Browsertype og browserversion
 • anvendt operativsystem
 • henvisende URL
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang til computeren
 • Tidspunktet for serveranmodningen
 • IP-adresse

Disse data er ikke slået sammen med andre datakilder.

Indsamlingen af disse oplysninger er baseret på artikel. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Websitetsoperatøren har en legitim interesse i en teknisk fejlfri præsentation og optimering af sit websted – til dette formål skal serverlogfilerne indsamles.

Kontaktformular

Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive behandlet af vores CMS på hjemmesiden, WPMU DEV (ejet og drevet af Incsub LLC), for at overføre oplysningerne til os og yderligere opbevares af os med henblik på at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Data overføres ved hjælp af Microsofts Office 365-produktpakke, der er hostet i Storbritannien. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

Forespørgsel pr. e-mail, telefon eller skriftligt

Hvis du kontakter os pr. e-mail, telefon eller skriftligt, vil din henvendelse, herunder alle personlige data, der følger heraf (navn, henvendelse), blive gemt og behandlet af os med henblik på at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse oplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af de anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om.

De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere er relevant (f.eks. efter at behandlingen af din anmodning er afsluttet). Obligatoriske lovbestemmelser – især lovbestemte opbevaringsperioder – forbliver upåvirket.

5. Plugins og værktøjer

Google Web Fonts

Denne hjemmeside bruger såkaldte webfonte, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de nødvendige skrifttyper i sin browsercache for at kunne vise tekster og skrifttyper korrekt.

Til dette formål skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Herved får Google kendskab til, at denne hjemmeside er blevet besøgt via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts er baseret på art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i en ensartet præsentation af skrifttypen på sit websted. I det omfang der er blevet anmodet om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring af cookies), sker behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a GDPR. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis din browser ikke understøtter webskrifttyper, vil din computer bruge en standardskrifttype.

Du kan få flere oplysninger om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq og læse Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Facebook Custom Audiences / Facebook Pixel

Tjenesten “Facebook Custom Audiences” anvendes på denne hjemmeside. Der anvendes Facebook Pixel til denne tjeneste. Disse tjenester drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irland. Facebook Custom Audiences gør det muligt for os at målrette brugeren med interessebaserede reklamer på det sociale netværk – Facebook. For at gøre dette muligt har vi implementeret Facebook Remarketing-tagget på vores hjemmeside. Dette tag etablerer en direkte forbindelse med Facebooks servere, når hjemmesiden besøges, hvilket betyder, at Facebook modtager oplysninger om de sider, du har besøgt på vores hjemmeside. Facebook matcher derefter disse oplysninger med din Facebook-brugerkonto. Næste gang du besøger Facebook, vil du derefter få vist personlige, interessebaserede reklamer (Facebook Ads). Derudover bruges Custom Audiences til at tilpasse og optimere hjemmesiden.

Facebook Pixel indsamler og behandler også data om ydeevne med henblik på at spore og overvåge de data om ydeevne, der opnås ved brugernes brug af Facebook-annoncer.

Ved hjælp af Facebook Custom Audiences indsamles og behandles følgende data:

 • Facebook-bruger-id
 • IP-adresse
 • Oplysninger om browseren
 • Ikke-følsomme brugerdefinerede data
 • Oplysninger om Facebook-cookies
 • Referrer URL
 • Pixel-specifikke data
 • Pixel-ID
 • netværk af venner på sociale medier
 • Brugsdata/brugeradfærd
 • Visninger af og interaktioner med indhold, annoncer og tjenester
 • Respekteret indhold
 • Oplysninger om enheden
 • Succes med markedsføringskampagner
 • Oplysninger om transaktioner
 • Hardware/softwaretype
 • Browser type
 • Enhedens styresystem
 • Geografisk beliggenhed
 • cookie-ID
 • Oplysninger fra tredjepartskilder
 • Brugeragent
 • Omdannelser

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6 (1) lit. a GDPR. Hvis du ikke ønsker, at ovennævnte data indsamles og behandles via Facebook Custom Audiences, kan du til enhver tid nægte dit samtykke eller tilbagekalde det fremadrettet.

Personoplysningerne vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.
I forbindelse med behandlingen kan oplysningerne blive overført til Facebook Inc. ud over Facebook Irland.

HubSpot

HubSpot er en software til CRM (Contact Relationship Management), markedsføring, salg og kundeservice. Funktionerne omfatter:
E-mail Marketing, Publicering og rapportering på sociale medier, Rapportering, Kontakthåndtering (f.eks. brugersegmentering og CRM), Landing Pages og kontaktformularer.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan HubSpot håndterer data, i deres privatlivspolitik:
https://legal.hubspot.com/privacy-policy

HubSpot er et softwarefirma fra USA med en afdeling i Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, tlf: +353 1 5187500.

Med hensyn til HubSpot kan følgende oplysninger behandles:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail-adresse
Stillingsbetegnelse
IP-adresse
Forretningsadresse

 

Retsgrundlaget for behandlingen er legitime interesser i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), og samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), litra a), i GDPR. Hvis du ikke ønsker, at de ovennævnte data indsamles og behandles via HubSpot, kan du til enhver tid nægte dit samtykke eller tilbagekalde det med virkning for fremtiden.

Personoplysningerne vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Inden for rammerne af behandlingen via HubSpot kan data blive overført til USA. Sikkerheden i forbindelse med overførslen er sikret via standardkontraktklausulerne, som garanterer, at behandlingen af personoplysninger er underlagt et sikkerhedsniveau, der svarer til GDPR’s sikkerhedsniveau. Hvis standardkontraktbestemmelserne ikke er tilstrækkelige til at sikre et passende sikkerhedsniveau, kan dit samtykke i henhold til artikel 49, stk. 1, litra a), i GDPR tjene som retsgrundlag for overførslen til tredjelande.

Freshworks

Vi bruger Freshworks til at konvertere alle e-mails, herunder appeller og kundeforespørgsler, og forespørgsler på sociale medier til billetter med henblik på strømlinet sporing.

Freshworks Inc. (virksomhedsnummer: 4861858) er et selskab oprettet i henhold til lovgivningen i Delaware med hjemsted på 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, USA og hovedkontor på 2950 S. Delaware Street, Suite 201 San Mateo, California 94403, USA.

Vi kan behandle følgende data ved hjælp af deres Freshdesk-produkt:

 • kontaktoplysninger såsom navn, e-mail-adresse, postadresse
 • IP-adresse
 • geografisk placering
 • indholdet af enhver besked, du sender os i forbindelse med en serviceanmodning, et spørgsmål eller en bekymring, herunder via e-mail, telefon eller via webstedet.

Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Personoplysningerne vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Microsoft 365 Suite

Vi bruger Microsofts Exchange online- og Office online-produkter, der er hostet i Microsofts datacenter i Storbritannien, til at sende anmodninger, der er fremsendt via kontaktformularerne på webstedet, til modtagerens systemer.

Microsoft implementerer stærke foranstaltninger for at hjælpe med at beskytte kundedata mod uhensigtsmæssig adgang eller brug af uautoriserede personer. Dette omfatter begrænsning af adgangen for Microsofts personale og underleverandører og omhyggelig definition af krav til besvarelse af anmodninger fra myndigheder om kundedata. Microsoft 365 anvender teknologier på tjenestesiden, der krypterer kundedata i hvile og under overførsel. For kundedata i hvile anvender Microsoft 365 kryptering på volumen- og filniveau. For kundedata i transit bruger Microsoft 365 flere krypteringsteknologier til kommunikation mellem datacentre og mellem klienter og servere, f.eks. Transport Layer Security (TLS) og Internet Protocol Security (IPsec).

Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i en effektiv behandling af anmodninger, der er rettet til os (art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR).

Personoplysningerne vil blive opbevaret så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Oplysningerne slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Ændring af privatlivspolitikken

Hvis en ændring af fortrolighedspolitikken bliver nødvendig af juridiske eller andre årsager, vil vi opdatere denne side og fortrolighedspolitikken i overensstemmelse hermed. Der vil i den forbindelse ikke blive foretaget nogen ændringer af det samtykke, som brugeren har givet.